Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Strona główna » Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Adres:
Duszniki-Zdrój ul. Wojska Polskiego 23 57-340
Telefon: 74 667 11 50
Adres strony internetowej: https://zlo.czarnybor.pl
Refundacja NFZ: tak
Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa
Leczone uzależnienia:
  • komputer i sieć
  • zakupy
  • inne
Województwo: Dolnośląskie

Pasek dostępności