Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Strona główna » Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Adres:
Kazimierz Dolny ul. Cholewianka 2 24-120
Telefon: 81 88 100 14
Adres strony internetowej: http://www.powrotzu.pl
Refundacja NFZ: tak
Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa
Leczone uzależnienia:
  • alkohol
  • narkotyki
  • hazard
  • seks
  • komputer i sieć
  • zakupy
  • praca
  • inne
Województwo: Lubelskie

Pasek dostępności