Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu, filia nr 2 w Bogucinie. Oddział Leczenia Uzależnień

Strona główna » Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu, filia nr 2 w Bogucinie. Oddział Leczenia Uzależnień
Adres:
Garbatka Letnisko Bogucin 81A 26-930
Telefon: 48 384 82 22
Adres strony internetowej: http://www.karan.pl
Refundacja NFZ: tak
Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa
Leczone uzależnienia:
  • alkohol
  • narkotyki
  • hazard
  • seks
  • komputer i sieć
  • zakupy
  • praca
  • inne
Województwo: Mazowieckie

Pasek dostępności