MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych

Strona główna » MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych
Adres:
Mysłowice ul. Rynek 8 41-400
Telefon: 32 222 29 07
Adres strony internetowej: http://www.mens-sana.pl
Refundacja NFZ: tak
Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa
Leczone uzależnienia:
  • alkohol
  • narkotyki
  • hazard
  • seks
  • komputer i sieć
  • zakupy
  • praca
  • inne
Województwo: Śląskie

Pasek dostępności