Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży Anastasis. Ośrodek terapii uzależnień

Strona główna » Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży Anastasis. Ośrodek terapii uzależnień
Adres:
Przytoczna Strychy 42 66-340
Telefon: 95 743 62 69
Adres strony internetowej: http://www.narkomania.net
Adres email: strychy@gmail.com
Refundacja NFZ: tak
Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa
Leczone uzależnienia:
  • alkohol
  • narkotyki
  • hazard
  • seks
  • komputer i sieć
  • zakupy
  • praca
  • inne
Województwo: Lubuskie

Pasek dostępności