Szkolenia

Szkolenie: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż przeprowadza szkolenie pod nazwą: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”.

Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie oraz w Sosnowcu jest od blisko roku realizatorem, finansowanego przez NFZ, pilotażowego programu
oddziaływań terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży nadużywających technologii cyfrowych, ich bliskich i rodzin. Chcemy podzielić się naszym
doświadczeniem w tym temacie oraz wnioskami z praktyki terapeutycznej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych odbiorców w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych
technologii wśród uczniów. Program szkolenia opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży, oparty jest o potrzeby
zgłaszane przez kadrę pedagogiczną oraz doświadczenie kliniczne realizatorów.

Wśród kadry projektu znajdują się specjaliści zajmujący się problematyką uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Szkolenie realizowane będzie w formie hybrydowej, część wykładowa – on-line i warsztatowa – realizowana stacjonarnie w ośrodku szkoleniowym Błękitnego
Krzyża w Pszczynie. Program szkolenia zakłada wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z następujących zakresów: uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży – objawy, rodzaje, epidemiologia, korelaty psychospołeczne, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, narzędzia psychometryczne w badaniach nadużywania
nowych technologii cyfrowych, profilaktyka, wybrane aspekty motywowania dzieci i ich rodziców do zmiany w zakresie nawyków związanych z używaniem technologii cyfrowych lub podjęcia terapii w tym zakresie. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy przygotują się do opracowania i realizacji autorskich programów profilaktycznych, rozmów z dziećmi i rodzicami uczniów nadużywających nowych technologii.

Odbiorcami szkolenia mogą być:
1. Psycholog lub pedagog w szkole publicznej.
2. Nauczyciel w szkole publicznej realizujący zadania związane z profilaktyką.
3. Pracownik publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Szkolenie prowadzone będzie w trzech edycjach, w terminach:
I EDYCJA – wykłady on-line: 30 września 2023 r., szkolenie stacjonarne: 4-5 października 2023 r.
II EDYCJA – wykłady on-line: 21 października 2023 r., szkolenie stacjonarne: 24-25 października 2023 r.
III EDYCJA – wykłady on-line: 18 listopada 2023 r., szkolenie stacjonarne: 22-23 listopada 2023 r.

Program wykładów i warsztatów jest taki sam na każdej z edycji i wygląda następująco:

Wykłady
Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Roman Wojnar

Problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży – epidemiologia oraz wybrane korelaty
psychospołeczne. Damian Zdrada

Narzędzia przesiewowe i techniki identyfikacji problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych. Damian Zdrada

Profilaktyka problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych. Ewa Krzyżak – Szymańska

Wybrane aspekty motywowania dzieci i ich rodziców do zmiany w zakresie nawyków związanych z używaniem technologii cyfrowych
lub podjęcia terapii w tym zakresie. Sylwia Wojtysiak

Warsztaty
Na zjazdach stacjonarnych uczestnicy będą podzieleni na cztery grupy, które rotacyjnie będą uczestniczyć w następujących warsztatach:

Opracowywanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii
cyfrowych – Ewa Krzyżak-Szymańska
Jak rozmawiać z dzieckiem/rodzicem dziecka problemowo korzystającym z nowych technologii cyfrowych? – Sylwia Wojtysiak/Maria Stemplewska
Jak wspierać dziecko poruszające się w sieci? Damian Zdrada
Metody pracy wykorzystywane w profilaktyce problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych. – Karolina Wychowaniak/Maria Stemplewska

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł.

Dzięki dofinansowaniu kwota ta obejmuje: część merytoryczną oraz całodzienne wyżywienie. Osoby, które zamierzają nocować na terenie ośrodka opłacają dodatkowo koszt noclegu. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona!

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW:
Dom Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy
ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna
woj. śląskie

KONTAKT:
telefon: 501-399-178
e-mail: granty@bk-europe.pl
w temacie e-mail: „szkolenie dla pedagogów 2023”

Informacje o realizatorach:
Roman Wojnar – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż i NZOZ OLU Podbeskidzie.
Ewa Krzyżak-Szymańska – doktor nauk humanistycznych, profilaktyk, autorka publikacji, wykładowca uniwersytecki
Damian Zdrada – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowickim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
Sylwia Wojtysiak – superwizorka, certyfikowana psychoterapeutka, seksuolożka i edukatorka seksualna, specjalistka psychoterapii uzależnień, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i rodzin.
Maria Stemplewska – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, trener, coach, pracownik Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.
Karolina Wychowaniak – mgr psychologii klinicznej i neuropsychologii, specjalistka psychoterapii uzależnień, pracownik Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności