Szkolenia

Szkolenie „Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”

Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania 2.1.3.4. Szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz w zakresie stosowania skutecznych metod psychoterapii tych uzależnień adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy (2021-2025).

Uczestnicy szkolenia poznają metody „trzeciej fali” psychoterapii poznawczo behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności.  Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w pracy z osobami z uzależnieniem z zakresu Terapii Schematów oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji. Zajęcia z modułu DBT poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do specjalistów psychoterapii uzależnień. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (warunek konieczny do przyjęcia zgłoszenia) oraz CV uwzględniające wykształcenie oraz praktykę zawodową związaną z tematyką uzależnień.

W formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość wskazania terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Wybranie rozmowy o określonej godzinie oznacza, że telefon od osoby rekrutującej może odbyć się w ciągu najbliższych 60 minut.

Liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Organizacja szkolenia:

Każdy z psychoterapeutów weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach (razem 64 godzin szkolenia po 8 godzin dziennie). W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmuje zajęcia wykładów, które odbędą się w grupach 20 osobowych: drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

  1. Wprowadzenie do Dialektycznej Terapii Behawioralnej z pacjentem uzależnionym behawioralnie

28 – 29.08.2023r. – grupa A                                              4 – 5.09.2023r. – grupa B

  1. Analiza behawioralna w terapii DBT z pacjentem uzależnionym behawioralnie w podejściu DBT

18 -19.09.2023r. – grupa A                                                25 – 26.09.2023r. – grupa B

  1. Wprowadzenie do modelu pojęciowego terapii schematów

6 – 7.11.2023r. – grupa A                                                   13 – 14.11.2023r. – grupa B

  1. Wprowadzenie do trybów schematów

listopad 2023r. – dokładny termin ostatniego zjazdu będzie podany po tym, jak otrzymamy potwierdzenie przyjazdu od trenera zagranicznego

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Zakwaterowanie:

Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia, czy kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje: www.fundacjadbajmyosiebie.pl  w dziale „Szkolenia”

Rejestracja: https://dev.fundacjadbajmyosiebie.pl/terapia-schematow-i-inne-skuteczne-metody-w-zastosowaniu-do-uzaleznien-behawioralnych/

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności