Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, we współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia, Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:  „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2018 roku w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15.

Tematem wiodącym naszej kolejnej konferencji poświęconej tematyce uzależnień behawioralnych będzie specyfika uzależnień/nałogów behawioralnych u kobiet, a szczególnie wykazanie potrzeby uwzględniania tej specyfiki w programach profilaktycznych i psychoterapeutycznych.

Ponieważ polskie doświadczenia w tej kwestii są jeszcze zbyt skromne zaprosiliśmy do współpracy terapeutów ze Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz  Irlandii, gdzie właśnie z myślą o kobietach powstało ostatnio wiele modeli leczenia zintegrowanego.

Realizatorom programów profilaktycznych a szczególnie terapeutom uzależnień, chcemy umożliwić poszerzenie kompetencji zawodowych w pracy z kobietami uzależnionymi od zachowańi przekonać ich do konieczności szerszego uwzględniania ich specyficznych potrzeb.

Konferencja będzie miał formę wykładowo-warsztatową.

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach szkoleniowych w tym kierunku.

Warunkiem uczestniczenia w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN na konto Fundacji nr 74 1940 1076 3015 5219 0000 0000 w CreditAgricole.

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem wpłaty, na adres  e-mail: elzbietakosior@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15.
Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach, przewidzianych programem konferencji, otrzymają certyfikaty.

Dodatkowych informacji udziela:
p. Elżbieta Kosior
tel. 22 858 34 74 lub 601 801 453

Program konferencji

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności