Szkoła podstawowa

Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Loguj się z głową – scenariusz zajęć – szkoła podstawowa

Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas VII–VIII szkół podstawowych...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ja, ty, my – kiedy język łączy i kiedy dzieli. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat roli porozumiewania się w budowaniu relacji międzyludzkich; rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Mosty czy mury? Czyli o tym, jak rozmawiać. Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem JA; rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_6_7   Asertywność Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje i Twoje granice. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat postaw: asertywnej, uległej i agresywnej; poszerzenie wiedzy na temat pojęcia granicy psychologicznej....
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Internet i komputer

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Internet pod kontrolą. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania z Internetu; rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z Internetu. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Bezpieczny Internet – to dla nas pestka! Cele zajęć: uświadomienie uczniom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne; poznanie sposobów unikania zagrożeń w Internecie; poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_5_7...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Hazard nie jedno ma imię. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat przyczyn i skutków hazardu; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_6_7 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Wiem, czego chcę! O sztuce podejmowania decyzji Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas dokonywania wyborów Czas trwania: 2 x 45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_4_6...

Pasek dostępności