Rodzice / Rada Pedagogiczna

Rodzice / Rada PedagogicznaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Rodzice

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje dziecko w Internecie. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu; uwrażliwienie na problemy, związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy na temat czynników sprzyjających szkodliwemu korzystaniu z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu zachowanie na dziecka. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci? Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat możliwości zabezpieczenia dzieci przed dysfunkcyjnym korzystaniem z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu wśród rodziców na możliwość...

Pasek dostępności