Gimnazjum / Szkoła Ponadgimnazjalna

Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Emocje na językach! Cele zajęć: nauczenie umiejętności nazywania uczuć; wzmocnienie postawy szacunku dla siebie i innych; ćwiczenie umiejętności posługiwania się komunikatem JA. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Języka szakala a język żyrafy! Cele zajęć: zwiększenie umiejętności posługiwania się komunikacją bez przemocy; zwiększenie umiejętności rozpoznawania konstruktywnego i niekonstruktywnego porozumiewania się w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Zrozumieć siebie i innych – o sztuce aktywnego słuchania! Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności komunikacji niewerbalnej; przećwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min....
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Internet i komputer

Internet Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie? Cele zajęć: uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni; rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej; rozwijanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Zaplątani w sieci – co uzależnia w cyberprzestrzeni? Cele zajęć: uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni; poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu; uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej; rozwijanie empatii, umiejętności obserwacji i wrażliwości na innych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_6   Scenariusz nr 3: Temat zajęć:...
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów oraz uwzględniania towarzyszących temu realnych i potencjalnych konsekwencji; rozwijanie zdolności autorefleksji i samoobserwacji wzmacniających możliwości samokontroli nastolatka; uświadomienie ryzyka i konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań hazardowych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazad_Remedium_VI_2012_str_6   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy i informacji na temat nałogowych zachowań hazardowych oraz utrwalających je mechanizmów; uzmysłowienie skutków i konsekwencji nałogowego hazardu; przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu. Czas trwania: 1x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2012_str_7...

Pasek dostępności