Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Loguj się z głową – scenariusz zajęć – szkoła podstawowa

Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych Loguj się z głową - Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas VII–VIII szkół podstawowych...
Rodzice / Rada PedagogicznaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Rodzice

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje dziecko w Internecie. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu; uwrażliwienie na problemy, związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy na temat czynników sprzyjających szkodliwemu korzystaniu z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu zachowanie na dziecka. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci? Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat możliwości zabezpieczenia dzieci przed dysfunkcyjnym korzystaniem z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu wśród rodziców na możliwość...
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Emocje na językach! Cele zajęć: nauczenie umiejętności nazywania uczuć; wzmocnienie postawy szacunku dla siebie i innych; ćwiczenie umiejętności posługiwania się komunikatem JA. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Języka szakala a język żyrafy! Cele zajęć: zwiększenie umiejętności posługiwania się komunikacją bez przemocy; zwiększenie umiejętności rozpoznawania konstruktywnego i niekonstruktywnego porozumiewania się w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Zrozumieć siebie i innych – o sztuce aktywnego słuchania! Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności komunikacji niewerbalnej; przećwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min....
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Internet i komputer

Internet Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie? Cele zajęć: uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni; rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej; rozwijanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Zaplątani w sieci – co uzależnia w cyberprzestrzeni? Cele zajęć: uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni; poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu; uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej; rozwijanie empatii, umiejętności obserwacji i wrażliwości na innych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_6   Scenariusz nr 3: Temat zajęć:...
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów oraz uwzględniania towarzyszących temu realnych i potencjalnych konsekwencji; rozwijanie zdolności autorefleksji i samoobserwacji wzmacniających możliwości samokontroli nastolatka; uświadomienie ryzyka i konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań hazardowych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazad_Remedium_VI_2012_str_6   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy i informacji na temat nałogowych zachowań hazardowych oraz utrwalających je mechanizmów; uzmysłowienie skutków i konsekwencji nałogowego hazardu; przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu. Czas trwania: 1x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2012_str_7...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ja, ty, my – kiedy język łączy i kiedy dzieli. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat roli porozumiewania się w budowaniu relacji międzyludzkich; rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Mosty czy mury? Czyli o tym, jak rozmawiać. Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem JA; rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_6_7   Asertywność Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje i Twoje granice. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat postaw: asertywnej, uległej i agresywnej; poszerzenie wiedzy na temat pojęcia granicy psychologicznej....
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Internet i komputer

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Internet pod kontrolą. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania z Internetu; rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z Internetu. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Bezpieczny Internet – to dla nas pestka! Cele zajęć: uświadomienie uczniom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne; poznanie sposobów unikania zagrożeń w Internecie; poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_5_7...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Hazard nie jedno ma imię. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat przyczyn i skutków hazardu; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_6_7 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Wiem, czego chcę! O sztuce podejmowania decyzji Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas dokonywania wyborów Czas trwania: 2 x 45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_4_6...

Pasek dostępności