Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo,
W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

UWAGA!
Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego. Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

Plan szkolenia:

 • I dzień:
  • 8.30 – 9.15 – Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego
  • 9.15 – 10.00 –   Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard
  • 10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
  • 10.15 – 11.00 – Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce ( Izba Celna w Toruniu)
  • 11.00 – 13.15 –  Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 12.00-12.10)
  • 13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
  • 14.00 – 16.15 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)
 • II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń
  • 8.30 – 9.15 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala   problemu
  • 9.15 – 10.00 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących
  • 10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa
  • 10.15 – 11.00 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze
  • 11.00 – 12.15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje  (przerwa kawowa w czasie warsztatu)
  • 12.15 – 13.15 – Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
  • 13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
  • 14.00 – 14.45 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)
  • 14.45 – 15.30 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna
 • III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń
  • 8.30 – 9.15 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu,  kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10
  • 9.15 – 10.00  –  Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
  • 10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
  • 10.15 – 11.00 –  Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
  • 11.00 – 11.45 –  Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
  • 11.45 – 13.00 –  Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)
  • 13.00 – 13.45 – Przerwa na obiad
  • 13.45 – 14.45 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian
  • 14.45 – 15.30 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia
  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org w terminie do 25.09.2018r.

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kasprzycka – profilaktyka@tppu.org
lub nr tel. 56 652 23 94 lub Anna Jakimiuk nr tel. 608 08 42 61

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności