Archiwum: szkolenia

Informacja o przesunięciu terminu i formy szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych -TPiPU

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju i związanymi z nią obostrzeniami (strefa czerwona) Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom podjęło decyzję o zmianie formy “Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki oraz wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych” ze stacjonarnej na online. W związku z tym uległy też zmianie terminy szkoleń.

W dniach 26-27-28 października 2020 nie odbędzie się szkolenie dotyczące profilaktyki oraz wczesnej interwencji, uzależnień behawioralnych, które miało się odbyć w formie stacjonarnej.

Jednocześnie informujemy o dwóch nowych terminach szkolenia, które będą miały formę online: 4-5-6 listopada 2020r oraz 23-24-25 listopada 2020r.

Zgłoszenia udziału oraz zapytania można przesyłać na adres: profilaktyka@ tppu.org
Formularz zgłoszenia dostępny stronie https://tppu.org/images/Formularz2020.pdf

Program szkolenia

I dzień:
9.00 – 9.45 – Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń
9.45 – 10.30 – Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka, WOTUiW Toruń
10.30 – 10.45 – Przerwa
10.45 – 13.15 – Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 11.45 – 12.00) – mgr Danuta Janowska WOTUiW Toruń
13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 16.30 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 15.00-15.15) – mgr Danuta Janowska WOTUiW Toruń
16.30 – 16.45 – Przerwa
16.45 – 17.30 – Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka – TPiPU Toruń
9.00 – 9.45 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.45 – 10.30 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących
10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa
10.45 – 11.30 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze
11.30 – 13.15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu 11.30-11.40). Konsekwencje problemowego używania komputera, internetu (nowych technologii)
13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 15.30 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość – przerwa w trakcie wykładu od 14.45-15.00)
15.30 – 16.15 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka – TPiPU Toruń
9.00 – 9.45 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10
9.45 – 10.30 – Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
10.30 – 10.45 – Przerwa na kawę
10.45 – 11.30 – Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
11.30 – 12.15 – Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
12.15- 12.30 – Przerwa
12.30 – 14.00 – Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 13.15-13.25)
14.00 – 14.30 – Przerwa na obiad
14.30 – 16.00 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 15.15-15.25)
16.00 – 16.45 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności