Archiwum: szkolenia

„EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH” – rekrutacja na szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na szkolenie “Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie jest realizowane na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie obejmuje 100 godz., realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych:
I sesja 13-14-15.05.21r.
II sesja 17-18-19.06.21r.
III sesja 1-2.07.21r.
IV sesja 16-17.07.21r.

Szczegółowy program i harmonogram:
http://konstruktywny.eu/wp-content/uploads/2021/04/szkolenie-EPUB-Program-i-harmonogram-1.docx

Liczba uczestników szkolenia wynosi 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.
W JEDNEJ GRUPIE WARSZTATOWEJ MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA OSOBA Z TEGO SAMEGO MIEJSCA PRACY!

Realizacja szkolenia będzie prowadzona w systemie hybrydowym.
Wykłady w formie online na komunikatorze ZOOM.
Warsztaty w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Ministerstwa Zdrowia:
– Ośrodek Psychoprofilaktyki Fundacji: Warszawa-Wawer ul. Kąkolowa 6,
– lub online na komunikatorze ZOOM.

Podczas sesji szkoleniowych organizator nie zapewnia noclegów.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/j2FsCR3mxb7RF9Qn7

Szczegółowe informacje: 

Edyta Borkowska
Koordynator
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
695 920 709

www.konstruktywny.eu

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności