Strefa profesjonalistów

Szkolenia

Program szkoleniowy Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)

Zapraszamy kadrę pedagogiczną szkół publicznych do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES). Program będzie prowadzony zdalnie (on-line) przez Fundację Praesterno na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.  Program DES opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka w uzależnieniach behawioralnych (ze szczególnym uwzględnieniem e-uzależnień), przedstawia wiodące strategie profilaktyczne wykorzystywane do zapobiegania tym uzależnieniom, poszerza umiejętności wykorzystywania dialogu motywującego w diagnostyce i profilaktyce uzależnień behawioralnych.  Szkolenie obejmuje 23 godziny zajęć warsztatowych. W jego skład wchodzą cztery czterogodzinne...
Szkolenia

Szkolenie: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż przeprowadza szkolenie pod nazwą: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”. Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie oraz w Sosnowcu jest od blisko roku realizatorem, finansowanego przez NFZ, pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży nadużywających technologii cyfrowych, ich bliskich i rodzin. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem w tym temacie oraz wnioskami z praktyki terapeutycznej....
Szkolenia

Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zaprasza do udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące i uzupełniające e – uzależnień, zwiększą swoje kompetencje w aspekcie...
Szkolenia

Nieodpłatne szkolenie “Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – trwa nabór

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Szkolenie jest skierowane do kadry pedagogicznej szkół publicznych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. Forma i liczba godzin zajęć: 1. warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą, 20 godz.; 2. wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej profilaktyki i...
Szkolenia

Szkolenie „Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”

Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania 2.1.3.4. Szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz w zakresie stosowania skutecznych metod psychoterapii tych uzależnień adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy (2021-2025). Uczestnicy szkolenia poznają metody „trzeciej fali” psychoterapii poznawczo behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności.  Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w pracy z osobami z uzależnieniem z zakresu Terapii Schematów oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która...
Archiwum: szkolenia

„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2-dniowym szkoleniu: „Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Szkolenie już w czerwcu br! Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące...
Szkolenia

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII. Uczestnictwo on-line (komunikator ZOOM) jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym...
AktualnościSzkolenia

Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja V i VI

Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pod nazwą  Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja V i VI. Kryterium formalnym udziału w programie jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Szkolenie będzie prowadzone w czterech 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach online odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony w formie nagrania wideo umieszczonego w internecie....
Archiwum: aktualnościArchiwum: szkolenia

“Terapia wybranych uzależnień behawioralnych w oparciu o metodę dialogu motywującego” − bezpłatne szkolenie dla terapeutów uzależnień

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu TERAPIA WYBRANYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH W OPARCIU O METODĘ DIALOGU MOTYWUJĄCEGO − SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Celem szkolenia będzie zwiększenie wiedzy w obszarze terapii wybranych uzależnień behawioralnych i umiejętności terapeutów pracujących z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, które zgłaszają się do placówek leczenia uzależnień. Tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące obszary: Diagnoza uzależnień behawioralnych – hazard, nowe technologie, w tym m.in. internet, jedzenioholizm. Pierwszy kontakt z pacjentem z uzależnieniem behawioralnym, motywowanie do zmiany. Praca terapeutyczna w fazie prekontemplacji, kontemplacji...
Archiwum: aktualnościArchiwum: szkolenia

BEZPŁATNE SZKOLENIE: „Zastosowanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych z dziećmi i młodzieżą”

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. Celem szkolenia będzie: Zapoznanie realizatorów programów profilaktycznych z metodą rozmawiania, która polega na budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany w duchu dialogu motywującego w kontekście problemów ze spektrum uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu motywowania dzieci i młodzieży do zmiany zachowań w zakresie patologicznego używania np. internetu, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych. Termin szkolenia: Edycja I 12-13.10.2022 r. Edycja II 19-20.11.2022...
1 2 3 13
Page 1 of 13

Pasek dostępności