O uzależnieniuSiecioholizm

Psychofizyczne konsekwencje uzależnień (nałogu) komputerowo-internetowego

Uzależnienie od komputera bądź Internetu prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych – zarówno psychicznych, fizycznych jak i społecznych, które można określić jako prawidłowe relacje jednostki ze społeczeństwem [1].

Spowodowane jest to nadmiernym przesiadywaniem przed monitorem a to w efekcie prowadzi do nieprzyjemnych dolegliwości.

Współcześni badacze wytypowali liczne objawy oraz przypadłości somatyczne będące konsekwencjami uzależnienia komputerowo-internetowego:

 • bóle głowy[2] , karku;
 • zaburzenia rozwoju kostno-mięśniowego objawiających się dolegliwościami takimi jak: „zespół cieśni nadgarstka, przeciążenia pasa barkowego, ramion, przedramion, nadgarstków, dłoni, uszkodzenia kręgosłupa (głównie od pozycji, w jakiej trzyma się rękę na myszce komputerowej)”[3]  oraz wady postawy;
 • zanik mięśni grzbietu i pasa biodrowego[4];
 • pogorszenie i osłabienie wzroku, zmęczenie oczu;
 • migrena, padaczka fotogenna[5] ;
 • podrażnienia skóry (spowodowane występowaniem cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora)[6] ;
 • osłabienie słuchu – w przypadku, gdy ustawiony jest wysoki poziom hałasu dźwięku;
 • nadmierne zmęczenie – spowodowane nie tylko zaburzeniami rytmu snu z powodu długich godzin nocnych spędzonych przed komputerem oraz ilością bodźców, które przeciążają organizm utrudniając tym samym zaśnięcie, ale również z powodu pozycji,  w jakiej się znajduje użytkownik komputera. Powoduje ona nienaturalne napięcie mięśni: „napięcie w bezruchu”[7] ;
 • osłabienie systemu odpornościowego oraz problemy trawienne, związane
  z brakiem snu, ale też nieregularnym przyjmowaniem posiłków oraz brakiem systematycznej aktywności ruchowej.

Komputer i Internet używane w rozsądnych dawkach mogą wpływać pozytywnie na koordynację ruchów, refleks oraz umiejętność koncentrowania uwagi[8] , jednak w przypadku uzależnienia powodują negatywne konsekwencje, które nie ograniczają się jedynie do sfery ciała, ale obejmują również psychikę osoby uzależnionej. Do takich negatywnych skutków należą:

 • zaburzenia emocjonalne, wynikające z wielorakości przeżyć dostępnych w sieci [9];
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, poczucie wyobcowania [10];
 • nadpobudliwość, obniżenie sprawności myślenia oraz koncentracji uwagi;
 • obniżenie poziomu językowego zarówno w mowie jak i piśmie;
 • uwydatnienie się postawy egocentrycznej [11];
 • zawężenie aktywności tylko do komputera i Internetu;
 • „ugruntowanie niedostatków umiejętności emocjonalnych[12]”;
 • trans dysocjacyjny – „zaburzenia stanu świadomości, depersonalizacji i utraty poczucia własnej tożsamości osobowej, zastępowanej czasem inną”[13] . Jest to „oddzielenie części lub grupy procesów umysłowych od reszty  świadomości”[14] .

Uzależnienie od komputera i Internetu wpływa również na kontakty jednostki z innymi ludźmi, możemy stwierdzić w tym aspekcie negatywny wpływ na zdrowie społeczne, objawia się on:

 • wyobcowaniem osoby uzależnionej w grupie znajomych oraz rodzinie a to prowadzi do samotności i alienacji;
 • konfliktami z otoczeniem;
 • zaniedbywaniem podstawowych obowiązków – w tym również spożywania posiłków, czy snu;
 • problemami w miejscu pracy, szkole;
 • w zależności od treści, na jakie wyeksponowana jest osoba uzależniona, mogą pojawić się zachowania agresywne.

Autor: Iga Gortad


 1. E. Syrek, Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej, Katowice 2000, s. 39
 2. C. Guerreschi, Nowe Uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, s. 54
 3. P. Chocholska, M. Osipczuk, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Hachette Polska sp. Z o.o, Warszawa 2009, s. 65
 4. Mirosław Kowalski (red.), Internet: między edukacją, bezpieczeństwem, zdrowiem, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2008, s. 86
 5. Mirosław Kowalski (red.), Internet: między edukacją, bezpieczeństwem, zdrowiem, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2008, s. 85
 6. A. Augustynek, Kryteria diagnostyczne rozpoznania zespołu uzależnienia od Internetu http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=125, 14.04.2011
 7. P. Chocholska, M. Osipczuk, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Hachette Polska sp. Z o.o, Warszawa 2009, s. 65
 8. M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 195
 9. B.T. Woronowicz, Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2009, s. 482
 10. M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 197
 11. J. Korczak (red.), Nowe i stare uzależnienia chemiczne i niechemiczne, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2010, s. 202
 12. C. Guerreschi, Nowe Uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, s. 62
 13. C. Guerreschi, Nowe Uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, s. 63
 14. T. Cantelmi, M. Talli, C. Del Miglio, A. D’Andea, La mente in Internet, Piccin, Padova 2000, s.125

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności