O uzależnieniu

O uzależnieniuSiecioholizm

Zjawisko uzależnienia multimedialnego

W dzisiejszych czasach Internet jest nieodzowną częścią naszego życia, bez której ciężko wyobrazić sobie swobodne funkcjonowanie, gdyż towarzyszy nam na każdej jego płaszczyźnie, w domu, pracy, szkole. Jest ogólnodostępnym dobrem, które dostarcza nam informacji, rozrywki, umożliwia komunikację międzyludzką bez względu na miejsce i czas. Wywiera ogromny wpływ na naszą osobowość, oddziałuje na charakter, kształtuje poglądy i opinie. Oprócz poszerzania naszej wiedzy dostarcza rozrywki, umila wolne chwile, jednak stanowi także ogromne zagrożenie, z racji tego, iż brak kontroli nad czasem spędzanym przed tym medium może spowodować zatracenie w cyberprzestrzeni, co staje się przyczyną groźnego uzależnienia od Internetu. Literatura, tak zwane „ stare”  uzależnienia dzieli na dwa...
O uzależnieniuSiecioholizm

Nadużywanie portali społecznościowych

Relacje interpersonalne utrzymywane za pośrednictwem portali społecznościowych sprawiają, iż powstają wirtualne mikrospołeczności. Zjawiskiem tym szczególnie pocieszone są młode osoby, które mają możliwość funkcjonowania między dwoma światami, często ten wirtualny uznają za bliższy. Internet pozwala im na swobodny wybór przestrzeni, do której zapragną należeć. Aktualnie Sieć dysponuje kilkunastoma popularnymi serwisami społecznościowymi, które łączą ludzi ze względu na ich pasje czy wyznawane poglądy. Wirtualność staje się coraz bardziej istotnym elementem świata codziennego, niebezpiecznie zbliżając się ku jego zastąpieniu. Dzięki portalom społecznościowym, między innymi takim jak Facebook, ludzie mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach. Medium internetowe umożliwia im natychmiastowe...
O uzależnieniuSiecioholizm

Nadużywanie gier komputerowych

Gry komputerowe są następcą gier planszowych , jedynych z najpopularniejszych form rozrywki na świecie, jednak ich poziom rozwoju technologicznego, a także silne oddziaływanie społeczne jest nieporównywalne do ówczesnych. Pojęcie „gra” zaistniało w języku polskim w drugiej połowie XVI wieku i wywodzi się od „eig – ur – a”, gdzie pierwszy człon można tłumaczyć jako poruszać się. Do XVIII wszelkie aktywności nazywano jako „igra” bądź „ jigra”. W literaturze można spotkać się z licznymi definicjami dotyczącymi pojęcia „gra komputerowa”.  Sławomir Łukasz, który zajmuje się tego typu tematyką, uznaje, iż „ gra komputerowa, jest to zapisany w dowolnej postaci i na dowolnym nośniku cyfrowym program komputerowy ,...
O uzależnieniuSiecioholizm

Uzależnienie od Internetu – zapobieganie, diagnoza i terapia

Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Zdefiniowane jest ono jako  kompulsywna utrata kontroli impulsów. W wyniku tego uzależnienia mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, czy nawet stanąć po znakiem zapytania dalsze zatrudnienie. Gry online, zakupy przez Internet, korzystanie z portali społecznościowych, czat,  maraton surfowania po stronach internetowych – wszystko to składa się na uzależnienie od Internetu. Niemal każde badania przeprowadzone na ten temat, potwierdziły nie tylko bezpośredni związek między wiekiem a uzależnieniem od Internetu, ale także zależności między między wiekiem a zaniedbaniami w pracy, na studiach. To znaczy, że nastolatki i młodzi dorośli są prawdopodobnie bardziej podatni na uzależnienie od Internetu, niż jakakolwiek inna grupa wiekowa....
O uzależnieniuSiecioholizm

Uzależnienie od gier komputerowych

Uzależnienie dzieci od gier komputerowych (wideo/video) Przed 1980 rokiem uzależnienie od gier komputerowych tak naprawdę nie istniało. Dzieci mogły tylko grać, gdy udały się do salonu gier, a po wyjściu z nich nie miały już okazji. Były też ograniczone możliwościami finansowymi - za każdą grę należało zapłacić. Wraz z rozpowszechnieniem domowych komputerów kilka dziesięcioleci temu i rozwojem dostępu do Internetu oraz technologii wspierającej komfort grania dzieci przestały być ograniczane przez swoje możliwości finansowe i brak dostępu do gier. Dziś w milionach domów dzieci posiadają własne komputery, korzystają z komputerów swoich rodziców oraz są wyposażone w różne konsole do gier. Wiele z tych dzieci i nastolatków wydaje się być już uzależnionych od gier...
O uzależnieniuSiecioholizm

Internet Addiction Disorder (IAD) – kryteria diagnostyczne

Autorzy:  Tao, Huang, Mai Uzależnienie od Internetu: Kryteria Objawów ZAABSORBOWANIE INTERNETEM (myślenie o poprzedniej lub planowanej działalności online lub oczekiwanie następnej sesji on-line) WYCOFANIE, co przejawia się obniżeniem nastroju, lękiem, drażliwością i nudą po kilku dniach bez aktywności w Internecie Przynajmniej jedna (lub więcej) z następujących czynności: TOLERANCJA, wyraźny wzrost potrzebnego czasu korzystania z Internetu wymaganego do osiągnięcia satysfakcji NIEUSTANNA POTRZEBA i / lub nieudane próby kontroli, ograniczenia lub zaprzestania korzystania z Internetu CIĄG DALSZY NADMIERNEGO UŻYWANIA INTERNETU, pomimo wiedzy o stałych lub nawracających fizycznych lub psychicznych problemach, które mogą być spowodowane lub wzmocnione przy korzystaniu z Internetu UTRATA ZAINTERESOWANIA wcześniejszym hobby,...
O uzależnieniuSiecioholizm

Skala zjawiska uzależnienia od Internetu

W dzisiejszych czasach w dobie szybkiego rozwoju techniki i automatyzacji życia Internet jest rzeczą, bez której wiele osób nie mogłoby normalnie funkcjonować. Ogólnoświatowa sieć zapewnia szybki kontakt, transfer danych na duże odległości, jak również zawiera wiele informacji z różnych dziedzin. Jednakże przy tak dużej liczbie zalet posiada jedną wydawałoby się na pozór małą wadę, mianowicie szybko uzależnia. Skala zjawiska Według Hurberta Poppe’a austriackiego specjalisty od terapii uzależnień narkotykowych "liczba osób uzależnionych od Internetu przekracza w niektórych państwach uprzemysłowionych liczbę uzależnionych od narkotyków pochodzących z maku i jest konieczne podjęcie kroków przeciwko tej nowej chorobie". Szacuje się, że Internetem posługiwało się w końcu lat 90-tych ok....
O uzależnieniuSiecioholizm

Zespół uzależnienia od internetu

Od momentu, w którym w 1975 roku został wysłany pierwszy testowy e-mail minął już jakiś czas. Dziś komputery zawładnęły niemal wszystkimi dziedzinami życia. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mogą one zawładnąć również ludzką psychiką. Amerykańskie Centrum Uzależnień Internetowych przeprowadziło w 2003 roku badania, które wykazały, że aż 6 procent internautów jest sieciocholikami, czyli osobami korzystającymi z Internetu i komputera w sposób zaburzający ich relacje z rzeczywistością. Jeśli przyjąć szacunkową liczbę internautów jako 300 mln, będzie to oznaczało, że na świecie żyje co najmniej 18 mln ludzi z tym problemem. A przecież liczba ta ciągle rośnie. Jak rozpoznać człowieka z Zespołem Uzależnienia od Internetu...
O uzależnieniuSiecioholizm

Cyberfobia

Ostatnio pojawiło się w prasie nowe słowo - cyberofobia, określające nowe zagrożenie dla zdrowia. Stwierdzono bowiem, że osoby "niepewnie poruszający się w świecie informatyki są najbardziej podatne na stan, określany przez brytyjskich naukowców cyberfobią czyli obsesyjnym lękiem przed młodymi komputerowymi geniuszami w miejscu pracy". Na jednej z konferencji naukowych cyberfobię określono jako poważne zagrożenie dla współczesnej rodziny. Według uczestniczącego w tej konferencji profesora George'a Lottera na cyberfobię najbardziej narażeni są mężczyźni w wieku 35-50 lat. W obliczu znacznie młodszych współpracowników, którzy swobodnie posługują się komputerem, cyberofob czuje, że nie dorasta do rosnących wymagań i obawia się, że jego czas dobiega końca. Objawami cyberfobii mogą być niezrozumiałe...
O uzależnieniuSiecioholizm

Kryteria diagnostyczne siecioholizmu

Opierając się na kryteriach diagnostycznych sugerowanych w DSM-IV można zaproponować, aby uzależnienie rozpatrywać jako szkodliwy model korzystania z internetu, prowadzący do istotnego klinicznie upośledzenia lub uszkodzenia manifestującego się, w ciągu minionych 12 miesięcy, co najmniej trzema spośród niżej wyszczególnionych objawów: Tolerancja, rozumiana jako: potrzeba korzystania z internetu przez coraz dłuższy czas, aby uzyskać zadowolenie lub wyraźny, stopniowy spadek satysfakcji osiąganej podczas korzystania z internetu przez tę samą ilość czasu. Objawy odstawienia manifestujące się: zespołem abstynencyjnym, przejawiającym się występowaniem co najmniej dwóch spośród następujących objawów, występujących w ciągu kilku dni (do 1 miesiąca) po zaprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z internetu: pobudzenie psychoruchowe;...
1 2 3 4
Page 3 of 4

Pasek dostępności