Seksoholizm - wyniki najnowszych badań

Doniesienia z badańSeksoholizm - wyniki najnowszych badań

Transmisje internetowe z udziałem dzieci i młodzieży – wyniki badań

Istnienie nowego typu internetowego zjawiska niebezpiecznego dla dzieci i młodzieży związanego z cyberseksem potwierdzają badania przeprowadzone przez Research.NK i Instytut Badawczy NASK. Zespół Dyżurnet.pl we współpracy z Research.NK i Instytutem Badawczym NASK przeprowadził we wrześniu 2013 roku badania (za pomocą anonimowej ankiety) wśród prawie 1000-osobowej grupie użytkowników Internetu w wieku od 13 do 16. Z badań wynika, że 54% badanych korzysta z urządzeń wyposażonych w kamerę video oraz z rozmów wideo poprzez Internet. UWAGA! 43% spośród osób w tym wieku nie wie, że istnieje możliwość nagrywania i rozpowszechniania wideorozmów poza kontrolą uczestników. Z raportu badania przeprowadzonego przez Research. NK i zespołu Dyżurnet.pl: Badanie wskazuje, że 16% korzystających z rozmów wideo zetknęło się z treściami...
Doniesienia z badańSeksoholizm - wyniki najnowszych badań

Nałogowe zachowania studentów uzależnionych od seksu

Pojęcie uzależnienia od seksu zostało wprowadzone do literatury przedmiotu niespełna 10 lat temu. Według Patricka Carnesa oznacza ono patologiczną relację, w której dominują zachowania, mające na celu zmianę nastroju. Jennifer Schneider twierdzi natomiast, że można mówić o uzależnieniu, jeśli zachowania seksualne mają charakter kompulsywny, a przy tym są kontynuowane pomimo dotkliwych konsekwencji. Uzależnieni od seksu mają tendencję do seksualizowania ludzi, sytuacji i szukania seksualnych podtekstów w wypowiedziach innych. Dla rozumienia i leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych użyteczny okazał się model, odwołujący się do psychologicznych mechanizmów uzależnień. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie cech charakterystycznych dla autoportretu psychicznego studentów przejawiających nałogowe zachowania seksualne. Badaniami objęto...

Pasek dostępności