Pracoholizm - wyniki najnowszych badań

Doniesienia z badańPracoholizm - wyniki najnowszych badań

Pracoholizm po polsku – cz. II

Czy nadmierne zaabsorbowanie pracą wpływa na poczucie zadowolenia z życia? Na przeświadczenie o własnym zdrowiu? Czy pracoholizm nadaje życiu sens i sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości i skuteczności? Wreszcie, jak zmiany społeczno-ekonomiczne mogą wpływać na rozumienie pojęcia pracoholizmu? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, istotne z punktu widzenia badań dynamiki pracoholizmu w Polsce, Lucyna Golińska zwróciła uwagę na specyficzną sytuację ekonomiczno – społeczną w latach 2004 – 2005. Ze względu na wzrastające wymagania pracodawców, coraz więcej osób poświęcało pracy wiele godzin, także w weekendy. Chętnie spędziliby swój czas inaczej, ale podporządkowywali się odgórnie narzuconemu rygorowi. Jednocześnie w pracy wiele godzin spędzały osoby, które czyniły tak z własnego wyboru....
Doniesienia z badańPracoholizm - wyniki najnowszych badań

Dlaczego uzależniamy się od pracy?

Pracoholizm jest jednym z najtrudniej rozpoznawalnych uzależnień. Nie będąc specjalistą łatwo pomylić uzależnienie z pracowitością, uważaną za cechę bardzo pożądaną. Motywy popadania w  uzależnienie od pracy są różne. Można je podzielić na zewnętrzne, wynikające z sytuacji społecznej czy ekonomicznej i wewnętrzne, na które składają się nasze potrzeby emocjonalne i sposób ich realizowania. W Raporcie CBOS z 2012 r., spośród motywów zewnętrznych wskazuje się na panującą obecnie w wielu organizacjach specyficzną kulturę pracy. Oczekiwania pracodawców są wysokie, duża ilość zadań wymusza ciągłe bycie "do dyspozycji" firmy, kosztem życia rodzinnego i osobistego. Świadczą o tym wypowiedzi uzalenionych od pracy osób: "Trzeba było spełniać, jak teraz oceniam, zbyt wygórowane...
Doniesienia z badańPracoholizm - wyniki najnowszych badań

Pracoholizm po polsku – cz. I

Jak wygląda życie emocjonalne pracoholika? Jaką przyjmuje strategię radzenia sobie stresem? I co się dzieje z jego systemem wartości? Przyglądając się dynamice pracoholizmu Lucyna Golińska zwróciła uwagę na kilka istotnych czynników, które miały wpływ na wynik prowadzonych w tym zakresie badań. Przełom XX/XXI w. to w Polsce czas społecznych i ekonomicznych zmian, nowych możliwości osiągnięcia sukcesu materialnego i społecznego prestiżu. Pojawiła się grupa dynamicznych managerów, poświęcających pracy wiele czasu, nie mających świadomości, że zbyt duża koncentracja na życiu zawodowym może nieść ze sobą także skutki negatywne. Według  Golińskiej istotne jest przyjrzenie się emocjom pracoholików, ponieważ są one wyrazem relacji z samym sobą i z otaczającym...

Pasek dostępności