Hazard - wyniki najnowszych badań

Doniesienia z badańHazard - wyniki najnowszych badań

Współwystępowanie hazardu i substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Amerykańcy badacze zauważyli związek pomiędzy uprawianiem hazardu a używaniem substancji psychoaktywnych. Swoje badania przeprowadzili wśród młodych ludzi w wieku 14-21 lat. W ciągu roku przed badaniem połowa respondentów (51%) spożywała alkohol, jedna czwarta (26%) młodych ludzi paliła wyroby tytoniowe, a prawie jedna piąta (18%) używała marihuany. Jednocześnie znaczna część młodych osób miała doświadczenia z hazardem. Przeprowadzone badania wskazują, że używki współwystępują z graniem. Spośród niepijących alkoholu 11% młodych ludzi miało problem z hazardem, podczas gdy 37% pijących uprawiało hazard w sposób problemowy (co najmniej raz w tygodniu). Podobna zależność wystąpiła w przypadku osób używających narkotyków. Wskaźnik patologicznego hazardu był dwukrotnie większy wśród...
Doniesienia z badańHazard - wyniki najnowszych badań

Hazard wśród dzieci i młodzieży

Młodzież należy do grupy, która jest w sposób szczególny narażona na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym nałogowy hazard. Wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnienia od hazardu – 12,3% (raport CBOS 2012 r.). To, że młody człowiek nie gra w kasynie, czy nie obstawia wyników wyścigów konnych nie oznacza, że nie uprawia hazardu! Wszystkie gry i zakłady, np. gry na automatach, bingo, telebingo, loterie pieniężne, promocyjne i fantowe, zdrapki, w których stawką są pieniądze lub inne dobra materialne, są hazardem. Granie na samym początku dostarcza ekscytacji, staje się okazją do zdobycia uznania otoczenia, wypełnia czas wolny. Bardzo szybko może...
1 2
Page 2 of 2

Pasek dostępności