Doniesienia z badańHazard - wyniki najnowszych badańPatologiczny hazardPoradnik rodzica

10 proc. chłopców może mieć problem z hazardem! Nowe wyniki badań

Z badań CBOS wynika, że w grupie młodzieży w wieku 18-19 lat częściej narażeni na uzależnienie od gier hazardowych są chłopcy niż dziewczęta. Jednocześnie ponad połowa nieletnich nie rozmawia z rodzicami, o tym, że gra na pieniądze…

Choć, w porównaniu z deklaracjami sprzed 2 lat, mniej młodych ludzi gra na pieniądze i mniej spośród nich jest zagrożonych uzależnieniem od hazardu, to w przypadku 10 proc. chłopców zauważa się symptomy wskazujące na wysoki stopień ryzyka uzależnienia od hazardu.

Rodzaj gier hazardowych

W badaniu pytano o kilka najpopularniejszych na rynku typów gier i zakładów:

  • gry liczbowe (Lotto itp.),
  • zdrapki,
  • automaty typu „jednoręki bandyta” (poza siecią),
  • loterie i inne gry odbywające się poprzez wysyłanie SMS-ów,
  • naziemne zakłady bukmacherskie,
  • gry na pieniądze w Internecie (bez względu na ich rodzaj).

Na tle danych zebranych w 2016 roku widoczny jest spadek zainteresowania hazardem. Jednocześnie poprzedni wynik był wyższy niż wykazany w badaniu w 2013 roku. Jak tłumaczą autorzy raportu „Młodzież 2018” – „to swego rodzaju „falowanie” zainteresowania hazardem wśród młodzieży charakterystyczne jest dla niemal wszystkich gier uwzględnionych w badaniu – wyjątek stanowią jedynie konkursy SMS-owe, w przypadku których od 2010 roku notujemy trwały trend spadkowy”.

Podobnie jak w latach poprzednich najpopularniejsze wśród młodzieży jest Lotto, w które grywa więcej niż co czwarty młody człowiek (28%). W raporcie z 2019 roku podkreślono jednocześnie, że zwiększył się odsetek grających w zdrapki.

Gracze

Pierwszym czynnikiem determinującym zainteresowanie hazardem jest płeć. W grach na pieniądze uczestniczy więcej chłopców niż dziewcząt. Wybierają oni przede wszystkim „zakłady” poza siecią. Korzystanie z działalności zakładów bukmacherskich deklaruje więcej niż co czwarty chłopak (29%) i tylko 4 proc. dziewcząt. Na drugim miejscu plasują się gry na pieniądze w Internecie (odpowiednio 21% i 4%).

Drugim czynnikiem jest swego rodzaju status. Regularnie, a jednocześnie częściej niż przeciętnie (przynajmniej raz w tygodniu), grają na pieniądze uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (14%) oraz młodzi ludzie negatywnie oceniający swoje materialne warunki życia (10%).

Warto odnieść się także do grupy tzw. graczy okazjonalnych, czyli grających nie częściej niż raz w miesiącu. W tej grupie wyraźny jest spadek zainteresowania grami na pieniądze. Jednocześnie nie zmienił się odsetek graczy regularnych, czyli podejmujących grę raz w tygodniu lub częściej. Jest to grupa 7 proc. wszystkich graczy.

Na pytanie, czy rodzice/opiekunowie wiedzą, że grają oni na pieniądze i jak się do tego odnoszą, co czwarty badany wskazał, że jest pewien, że rodzice o tym nie wiedzą (23%), a co trzeci nie wie, czy wiedzą (35,5%). Autorzy raportu wnioskują na tej podstawie, że ponad połowa nieletnich nie rozmawia z rodzicami, o tym, że gra na pieniądze (58,5%).

Koszty gry

Jak podają autorzy raportu przeciętny deklarowany koszt gry w 2018 roku kształtował się na poziomie 179 zł, a średnia deklarowana wartość wygranej to 299 zł. Wyższe wydatki i wyższe wygrane przypadają w udziale chłopcom. Wynika to z odmiennych preferencji dziewcząt i chłopców odnośnie do typów podejmowanych gier.

Istotną zmianę odnotowano w obszarze postrzegania opłacalności hazardu przez nastoletnich graczy. Młodzież jest bardziej świadoma osobistego ujemnego bilansu gry, czyli faktu, że więcej wydaje na grę, niż wygrywa (50% w stosunku do 35% sprzed 2 lat). Większą świadomość w tym temacie mają chłopcy niż dziewczęta, zwłaszcza uczniowie zasadniczych szkół zawodowych.

Ryzyko uzależnienia

Spadek zainteresowania grami na pieniądze nie skutkuje zmniejszeniem zagrożenia uzależnieniem od hazardu. Choć zwiększyła się grupa „grających bezpiecznie”, nie uległ zmianie odsetek młodych ludzi w wysokim stopniu zagrożonych uzależnieniem od hazardu. Utrzymuje się on na poziomie 6 proc.

O ile wśród dziewcząt wysokie ryzyko uzależnienia od hazardu w zasadzie nie istnieje (5% gra w sposób umiarkowanie ryzykowny), o tyle problem z hazardem może mieć co 10 chłopiec grający na pieniądze. Kolejnych 16 proc. gra w sposób umiarkowanie ryzykowny.

Najbardziej zagrożeni uzależnieniem są uczniowie szkół zawodowych. Co jednak zaznaczają autorzy omawianego raportu „biorąc pod uwagę fakt większego zainteresowania hazardem wśród chłopców niż wśród dziewcząt można zakładać, że zależność ta może mieć charakter wtórny w kontekście znacznego zmaskulinizowania tego typu szkół”.

 

Źródło:

Raport „Młodzież 2018” pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Magdaleny Gwiazdy, CBOS, KBPN

Raport „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych  – edycja 2018/2019”, CBOS, MZ

 

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności