Uczeń w cyfrowym świecie Uczeń w cyfrowym świecie. Jak projektować działania profilaktyczne w szkole i przedszkolu

Kategoria: dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

Publikacja, w której autorka omawia sposoby funkcjonowania w Internecie małych dzieci i nastolatków oraz wymagania stawiane skutecznym programom i strategiom profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych internautów.

Publikacja jest nową pozycją wydaną przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

 

Systemowe ograniczenie zaburzeń uprawiania hazardu Systemowe ograniczanie zaburzeń uprawiania hazardu

Kategoria: dla profilaktyków, terapeutów uzależnień, lekarzy

Publikacja stanowi próbę identyfikacji użytecznych rozwiązań, które mogą stanowić propozycje systemowych działań ograniczających zjawisko zaburzeń uprawiania hazardu. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych systemowymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania zaburzeń uprawiania hazardu, a w szczególności do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży – od badań do profilaktyki

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja ma na celu dostarczenie informacji na temat wybranych uzależnień behawioralnych, przydatnych w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Autorkami publikacji są specjalistki posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym – dr Magdalena Rowicka oraz Karolina Van Laere. Konsultant merytoryczny to prof. dr hab. Jacek Pyżalski.

 

Informator o placówkach “Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień behawioralnych – III edycja

Kategoria: populacja ogólna

Trzecia edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
UWAGA! Każdą instytucję, udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, ktora chciałaby zostać dopisana do bazy oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, ktora chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o przesłanie danych z zachowaniem schematu zawartego w Informatorze na e-mail hazard@kbpn.gov.pl

 

Zastosowanie elementów terapii dialektyczno-behawioralnej i terapii schematów w profilaktyce uzależnień behawioralnych”

“Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osonami uzaleznionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień”

“Elementy pracy psychologicznej z osobami uzaleznionymi behawioralnie na przykładzie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce lekarskiej”

Kategoria: dla profilaktyków, terapeutów uzależnień, lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie ich z przykładami konkretnych zastosowań TS i DBT w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów na co dzień stosujących ww. metody pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Dzięki czemu odbiorcy poznają też bardzo szerokie możliwości stosowania TS i DBT zarówno w profilaktyce, jaki i leczeniu konkretnych form uzależnień behawioralnych.

 

profilaktyka uzaleźnień “Profilaktyka uzaleznienia od hazardu oparta na dowodach naukowych.”

Kategoria: dla profilaktyków

Publikacja adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy a takze do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii. Publikacja skłąda się z dwóch częsci: Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu; Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych.

 

“Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla lekarzy”

“Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla profilaktyków”

“Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla terapeutów”

Kategoria: dla profilaktyków, terapeutów uzależnień, lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie z przykładami konkretnych zastosowań TPB i DM w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów stosujących TPB i Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.

 

"Dziecko w świecie gier komputerowych. Poradnik dla rodziców" “Dziecko w świecie gier komputerowych. Poradnik dla rodziców”

Kategoria: dla rodziców

Poradnik autorstwa Stevena Dupona, dyrektora Instytutu Gier w Melbourne w Australii, eksperta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniu wpływu gier komputerowych na rozwój dzieci. Informacje przedstawione w poradniku zostały przetłumaczone na język polski oraz zaadaptowane do polskich realiów, aby umożliwić skuteczne czerpanie z nich wiedzy. Poradnik zawiera wiele wskazówek, instrukcji oraz rekomendacji na temat kroków, jakie należałoby podjąć w celu zapobieżenia problemom związanym z graniem w gry przez dorastające dzieci oraz ograniczenia ich skutków. Przewodnik zawiera również informacje na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko wykazuje objawy problematycznego zachowania wywołanego graniem.

 

 

PLAKATY opracowane przez fundację Dbam o Mój Z@sięg:

Problemowe używanie smarfonów – pobierz
Sposoby codziennych rozwiazań – pobierz
Swobodna zabawa – 30 korzyści dla rozwoju dziecka – pobierz

Swobodna zabawa

 

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Kategoria: populacja ogólna

Druga edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
UWAGA! Każdą instytucję, udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, ktora chciałaby zostać dopisana do bazy oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, ktora chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o przesłanie danych z zachowaniem schematu zawartego w Informatorze na e-mail hazard@kbpn.gov.pl

“E-uzależnienia. teoria, profilaktyka, terapia”

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Magdaleny Rowickiej podejmująca kompleksowo tematykę związaną z problemowym korzystaniem z komputera i sieci.

“Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców”

Kategoria: dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

Poradnik autorstwa dr Kimberly S. Young, ekspertki w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowań w sieci, zawierający wiele przydatnych wskazówek, porad oraz instrukcji dla rodziców na temat racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii.

“Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia”

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja opracowana przez dr Ewę Krzyżak-Szymańską odwołuje się do nałogowego używania przez młode pokolenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza internetu oraz telefonu komórkowego. Dodatkowo publikacja zawiera scenariusze zajęć profilaktycznych, stanowiących zbiór materialów metodycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy praca szkodzi? Wskazówki dla teraputów pracujących z osobami nadmiernie angażujacych się w pracę. Kiedy praca szkodzi? Wskazówki dla teraputów pracujących z osobami nadmiernie angażujacych się w pracę.

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Diany Malinowskiej, prezentująca spectrum zagadnień zwiazanych z pracoholizmem.

Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach. Skuyeczne sposoby radzenia sobie z nałogiem robienia zakupów Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach. Skuteczne sposoby radzenia sobie z nałogiem robienia zakupów

Kategoria: dla profesjonalistów; osoby z problemem zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy

Publikacja Terrence Shulmana, specjalizującego się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy.  Publikacja zawiera zarówno historie osób będących zakupoholikami, analizę zjawiska, a także ćwiczenia wspierające w  uwalnianiu się od nadmiernego robienia zakupów.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

Uzależnienie od pracy teoria - diagnoza - psychoterapia Uzależnienie od pracy teoria – diagnoza – psychoterapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka zawiera prezentację najistotniejszych dokonań Autorki w zakresie konceptualizacji uzależnienia od pracy oraz autorskiego projektu psychoterapii uzależnienia od pracy.

Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami? Poradnik dla rodziców

Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków

Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków

Kategoria: dla dzieci i rodziców

Broszury adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.

IPIN Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, a jej celem jest przybliżenie problematyki złożoności i niejednoznaczności tak zwanych nałogów behawioralnych oraz stanu wiedzy na ich temat, a także wynikających stąd implikacji praktycznych. Publikacja pod redakcją dr Bogusława Habrata została wydana w roku 2016.

foto przykuci Przykuci do Biurka: Poradnik dla pracoholików, ich małżonków i dzieci oraz terapeutów uzależnień

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja o oryginalnym tytule “Chained to the Desk: A Guidebook For Workahlics, Their Partners and The Clinicians Who Treat Them” autorstwa Roberta Ladoucera i Stelli Lachance odwołuje sie do problemu uzależnienia od pracy jako wszechobecnego problemu.
Publikacja dostarcza wglądu w problem uzaleznienia od pracy, odosząc się do klinicznych, empirycznych opartych na studium przypadku badań.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

Program terapii poznawczo-behawioralnej hazardu problemowego: Podręcznik terapeuty

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja o oryginalnym tytule “A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gamblng” autorstwa Tian Po Oei oraz dr Namrata Raylu jest podręcznikiem przeznaczonym dla terapeutów badź lekarzy, którzy prowadzą terapię osób doswiadczających problemów związanych z uprawianiem hazardu.
Podręcznik stanowi praktyczna informację pomagającą zrozumieć sposób rozwijania i utrzymywania sę problematycznego hazardu. Zawiera szereg strategii majacych na celu zmianę dysfunkcyjnych zachować zwiazanych z uprawianiem hazardu i innych współwystępujących problemów.

UKW_zaangażowanie okładka Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka ma dostarczyć Czytelnikom ogólnej wiedzy o zagrożeniach grą hazardową,przybliżyć jej specyfikę, możliwe sposoby pomiaru hazardu oraz identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka i czynników chroniących, jak również wskazać sposoby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży nadmiernie zaangażowanej w gry hazardowe.
Adresowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych zjawiskiem uzależnień behawioralnych, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów i psychologów szkolnych, młodzieży akademickiej kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych, a także do rodziców i opiekunów dorastających dzieci.

UKW_Uzaleznienia Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard.

okładka_przegląd_badań Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja „Hazard i inne uzależnia behawioralne: doniesienia z badań” pod redakcją profesor Iwony Niewiadomskiej zawiera interdyscyplinarny przegląd badań w większości współfinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Książa przeznaczona jest dla terapeutów, profilaktyków, badaczy z zakresu nauk społecznych, ale także innych osób zainteresowanych kwestią uzależnień czynnościowych. Daje tym samym możliwość do zapoznania się z rezultatami najnowszych prac badawczych licznego grona polskich specjalistów.

okładkaZdziarski Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja jest zbiorem wywiadów ze specjalistami zajmującymi się problematyką uzależnień. Tematami rozmów z ekspertami są uzależnienia od komputera, sieci, telefonu, telewizji i gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży. Książka adresowana jest do osób, które nie zajmują się profesjonalnie leczeniem uzależnień lecz mają styczność z dziećmi i młodzieżą borykającą się z różnorodnymi trudnościami. Z rozmów na temat nowych uzależnień można dowiedzieć się jak rozpoznać pierwsze sygnały, jak sobie radzić z problemem i gdzie szukać pomocy a także jak zapobiegać uzależnieniom od czynności. Zawartość publikacji będzie pomocna zarówno dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i dla nauczycieli, wychowawców czy rodziców.

uzależnienia behawioralne okładka Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m.in. od hazardu, gier on-line, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach). Sposób narracji i zakres tematyczny pozwalają na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

dialog motyw okładka Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie

Kategoria: dla profesjonalistów

Prezentowana książka adresowana jest do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat możliwości zastosowania dialogu motywującego, jako skutecznej i potwierdzonej naukowo metody w obszarze uzależnień behawioralnych, zarówno w profilaktyce, jak i terapii. Niewątpliwie dużym atutem publikacji są jej autorzy. Poza Williamem R. Millerem, twórcą dialogu motywującego, redaktorkom naukowym udało się zaprosić do współpracy przy pisaniu podręcznika wielu światowej sławy ekspertów z obszaru dialogu motywującego i uzależnień.

bhp_foto milosc_foto profilaktyka_foto
BHP użytkownika mediów elektronicznych Miłość a elektroniczna fascynacja Profilaktyka uzależnień behawioralnych
Kategoria: młodzież z klas I-III gimnazjum; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.

Trzy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Dwia podręczniki skierowane są do młodzieży I-III klas gimnazjum, zaś jeden do specjalistów pracujących z młodzieżą.

Rysia_foto

Rysia i Tolek na Cyberzachodzie.

Kreatywna profilaktyka

Kreatywna Profilaktyka dla najmłodszych.

Kategoria: dzieci uczące się w klasach “0”; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.

Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologow i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzalezień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzaleznień behawioralnych dzieci z klas “0”. Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach “0” oraz publikacji pn. “Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć”, skierowanej do specjalistów prowadzących zajecia profilaktyczne w klasach “0” .

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych:

dzieci_hazard

dzieci_komp_foto

dzieci_uzale_foto

Nałogowy Hazard   Nadużywanie Komputera Uzależnienia behawioralne

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

młodzież_hazard_foto

Nałogowy Hazard

mlodziez_inter_foto

Bezpiecznie w Internecie

młodz_jedz_foto

Kompulsywne objadanie się

mlodz_jedze_foto

Kompulsywne kupowanie

Kompendium wiedzy dla rodziców:

doro_uzale_foto

Uzaleznienia behawioralne
Rodzaje oraz skala zjawiska
Sygnały ostrzegawcze i skutki

2dor_uzal_foto

Uzależnienia behawioralne
Przyczyny uzaleznień
Sposoby zaradcze i pomoc

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; rodzice.

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców. Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

hazard_foto

Gdy HAZARD staje się problemem

jedzenie_foto

Gdy JEDZENIE staje się problemem

praca_foto

Gdy PRACA staje się problemem

zakupy_foto

Gdy ZAKUPY stają się problemem

foto_seksoholizm

Gdy SEKS staje się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

hazard_foto

HAZARD? Nie, dziękuję!

internet_foto

Internet i Komputer.

rodzice_foto

Przewodnik dla Rodziców.

Kategoria: populacja ogólna

Seria 3 broszur infromacyjno-edukacyjnych, z których dwie: “Hazard? Nie, dziękuję!” oraz “Internet i Komputer. Instrukcja bezpiecznej obsługi”, adresowane są do młodzieży. Trzecia broszura powstała z myślą o rodzicach, którzy znajdą w niej zarówno podstawowe informacje na temat problematyki związanej z grami hazardowymi i nadużywaniem internetu przez dzieci i młodzież, jak również wskazówki postępowania w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka niepokojących sygnałów, mogących sugerować problem z uzaleznieniem.

remedium_foto Kategoria: dla profesjonalistów

Świat Problemów_foto Kategoria: dla profesjonalistów

fdn_foto Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja mająca na celu przybliżenie problematyki zjawiska, jakim jest uzależnienie od Internetu.

zdjecie okładka Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja adresowana głównie do lekarzy, zostala opracowana przez Stowarzyszenie Młody Lekarz w 2013 roku.

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Kategoria: populacja ogólna

Pierwsza edycja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, która została opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA w 2013 roku.

Pasek dostępności