Dla rodzinPatologiczny hazard

Skutki hazardu dla rodziny

Uporządkowanie finansów rodzinnych
Problemy finansowe mogą powodować stres dla całej rodziny. Osoba mająca problemy z hazardem jest odpowiedzialna za pomoc w rozwiązaniu tych kłopotów. Jeśli wyraża na to ochotę, najlepiej jest pracować nad tym problemem razem. Na przykład, dostęp do pieniędzy lub kredytów jest często czynnikiem skłaniającym do hazardu. Możesz pomóc poprzez ograniczenie ilości pieniędzy, do których ma dostęp osoba uprawiająca hazard.

Jeśli osoba taka pracuje nad zmianą, razem możecie:

 • przygotować rodzinny budżet
 • skrupulatnie i otwarcie śledzić wszystkie rodzinne wydatki
 • udostępniać sobie wzajemnie wszystkie rachunki i raporty finansowe
 • uzgodnić ile gotówki lub kredytu osoba ta może mieć tak, aby nie było to pokusą do hazardu.

Wpływ na rodziny
Prawdopodobnie już zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo hazard może niszczyć rodziny. Jego wpływ na rodziny przybiera różne formy. Problemy z hazardem mogą być ukrywane przez długi okres czasu; wiele rodzin przeżywa szok kiedy dowiaduje się, ile pieniędzy zostało straconych.

Niektóre związki nie przetrwają problemów związanych z hazardem. Inne rodziny walczą z tymi trudnościami i wychodzą z kryzysu wzmocnione. Można odzyskać kontrolę nad problemami z hazardem, jednakże uporządkowanie wszystkich spraw wymaga czasu i cierpliwości.

Nie podejmuj żadnych ważnych decyzji dotyczących rodziny będąc pod wpływem stresu. Potrzebujesz czasu na to, aby wszystko przemyśleć, uwzględniając uczucia i potrzeby całej rodziny. Terapeuta może Ci pomóc w poszukaniu dróg wyjścia i zadecydowaniu co będzie najlepsze dla Ciebie i Twojej rodziny

JAKI JEST WPŁYW HAZARDU NA RODZINY?
Problemy finansowe

Powszechnym problemem jest utrata pieniędzy. Oszczędności, nieruchomości lub inne mienie może nagle znikąć. Tego rodzaju kryzys może spowodować, że członkowie rodziny czują przerażenie, złość i czują się oszukani.

Problemy emocjonalne i izolacja
Problemy hazardu wywołują silnie negatywne uczucia. Członkowie rodziny mogą czuć się zawstydzeni, skrzywdzeni, rozgniewani, zdezorientowani i nieufni. Te uczucia utrudniają rozwiązywanie problemów. Osoba, która uprawia hazard może nawet zaprzeczać, że istnieje jakikolwiek problem.
Kolejnym problemem jest izolacja:

 • Wielu współmałżonków nie chce emocjonalnej lub fizycznej bliskości z osobą, która ich zraniła.
 • Wiele osób, odczuwających skutki problemów z hazardem, unika innych ludzi, ponieważ czują wstyd. To powoduje, że nie jest łatwo uzyskać miłość i wsparcie od innych.
 • Z powodu niespłaconych długów może zakończyć się przyjaźń.

Zdrowie fizyczne i psychiczne
Stres, będący rezultatem uprawiania hazardu, może powodować problemy zdrowotne, zarówno u hazardzisty jak i jego rodziny. Mogą to być zaburzenia lękowe, depresja lub problemy takie jak bezsenność, owrzodzenia, kłopoty z wypróżnianiem się, bóle głowy, bóle mięśni.

Wyczerpanie
Wiele rodzin nie potrafi radzić sobie ze stresem. Czasami jedna osoba z rodziny może próbować zapanować nad sytuacją i bierze na siebie dodatkowe obowiązki. To może prowadzić do jej wyczerpania. Członkowie rodziny często skupiają się na osobie hazardzisty i zapominają o swoich potrzebach lub rozrywkach.

Wpływ na dzieci
Kiedy rodzic lub opiekun ma problemy z hazardem, dzieci mogą czuć się opuszczone, odczuwać depresję i złość. Mogą myśleć, że to one są powodem tych problemów i że jeśli będą grzeczne problem się skończy. Niektóre dzieci opiekują się swoim młodszym rodzeństwem lub próbują wspierać rodziców. Takie obowiązki powodują nadmierne obciążenie u tych dzieci.
Dzieci mogą również myśleć, że muszą stanąć po stronie jednego z rodziców. Mogą stracić zaufanie do rodzica, który coś obiecuje, ale nie dotrzymuje słowa. Mogą okradać rodziców lub mieć kłopoty w szkole. Niektóre dzieci mogą próbować zwrócić na siebie uwagę rodzica, zajętego uprawianiem hazardu, poprzez:

 • złe zachowanie
 • picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
 • uprawianie hazardu
 • łamanie prawa.

Ważne jest, aby pomóc dzieciom w zrozumieniu, że nie ponoszą winy za problemy rodzinne. Dzieci potrzebują powrotu do bezpiecznego i zbalansowanego życia rodzinnego i normalnego dzieciństwa. Terapia rodzinna lub indywidualna może pomóc dzieciom w adaptacji do tych zmian.

Przemoc fizyczna i psychiczna
Przemoc występuje częściej w rodzinie, która przeżywa kryzys. Problemy wynikające z hazardu mogą prowadzić do fizycznej lub psychicznej przemocy wobec partnera, starego rodzica lub dziecka. Dzieci mogą być ofiarami przemocy gdy stłumiony gniew rodzica jest rozładowywany.
Jeśli to ma miejsce w Twojej rodzinie szukaj natychmiast pomocy.

ZABURZENIA LĘKOWE I DEPRESJA
Stres, lęk i depresja są często spotykane u osób mających problem z hazardem i u ich rodzin. Może to powodować zaburzenia snu, trudności w myśleniu i rozwiązywaniu problemów.
Jeśli któreś z poniższych symptomów odczuwasz przez okres dłuższy niż dwa tygodnie i sprawia to, że Twoje codzienne życie jest utrudnione, możesz być w poważnej depresji:

 • Straciłeś chęć do wykonywania swoich codziennych zajęć.
 • Czujesz się przygnębiony lub poirytowany.
 • Nie śpisz tak jak poprzednio (np., masz problemy z zasypianiem, budzisz się często lub śpisz za dużo).
 • Twój apetyt się zmienił. Straciłeś lub przybyłeś na wadze.
 • Czujesz bezradność, beznadziejność lub rozpacz.
 • Masz trudności w myśleniu i zapamiętywaniu a Twój tok myślenia jest spowolniony.
 • Odczuwasz ciągłe poczucie winy. Nie możesz przestać myśleć o problemach.
 • Straciłeś zainteresowanie potrzebami seksualnymi.
 • Czujesz fizyczne zmęczenie, jesteś powolny i ociężały lub rozbiegany i podekscytowany.
 • Czujesz gniew.
 • Myślisz o samobójstwie.

Jeśli doświadczasz ktόrejś z powyższych trudności, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym lub pracownikiem opieki zdrowotnej. Powiedz mu również o problemach z hazardem. Leczenie może polegać na wzięciu lekarstw i/lub uzyskaniu porady terapeutyczej oraz na innej formie wsparcia.

RYZYKO SAMOBÓJSTWA
U osób nadmiernie uprawiających hazard i u członków ich rodzin, wskaźnik samobójstw jest wyższy. Próby popełnienia samobójstwa występują najczęściej u osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym (takie jak depresja) lub nadużywających alkoholu lub narkotyków. Osoby, które w przeszłości groziły, że popełnienią samobójstwo lub że coś sobie zrobią, są także w bardzo ryzykownej sytuacji.
Jeśli myślisz o samobójstwie lub planujesz jak zakończyć swoje życie, zwróć się natychmiast po pomoc. Nie musisz samotnie stawiać czoła swoim problemom.

CO ROBIĆ JEŚLI MYŚLISZ O SAMOBÓJSTWIE

Jeśli myślisz żeby zakończyć swoje życie:

 • Idż natychmiast na pogotowie ratunkowe.
 • Usuń wszelkie środki, które mogłyby ułatwić samobójstwo (np: broń, lekarstwa).
 • Powiedz o tym jak się czujesz rodzinie lub przyjacielowi.
 • Zadzwoń do miejscowego telefonu zaufania po wsparcie i informacje.
 • Powiedz lekarzowi o swoich problemach – również hazardowych.
 • Nie pij alkoholu lub nie bierz narkotyków -to pogorszy Twoją sytuację.
 • Skontaktuj się i umów się z terapeutą jak najszybciej.
 • Porozmawiaj z kimś komu ufasz, z przyjacielem lub duchowym doradcą.

 

CO ROBIĆ JEŚLI KTOŚ Z RODZINY MYŚLI O SAMOBÓJSTWIE

Ktoś z rodziny może mieć myśli samobójcze jeśli:

 • zmienia zachowanie, wygląd lub nastrój
 • jest przygnębiony, smutny lub zamknięty w sobie
 • rozdaje cenne przedmioty
 • mówi o samobójstwie i mówi, że ma już to zaplanowane
 • sporządza testament lub mówi o ostatniej woli.

 

Jeśli coś takiego ma miejsce należy:

 • zachować spokój i słuchać uważnie
 • pozwolić takiej osobie powiedzieć o tym co czuje
 • zaakceptować to, co mówi. Nie osądzaj jej/jego ani nie próbuj rozwiązać problemu
 • zapytać czy osoba myśli o samobójstwie i czy ma plany jak to zrobić
 • usunąć wszystkie narzędzia samookaleczenia (np. broń, lekarstwa)
 • traktować poważnie wszystkie groźby samobójcze
 • wesprzeć osobę w uzyskaniu specjalistycznej pomocy (np. centrum kryzysowe, terapeutę, lekarza, pogotowie lub duchownego)
 • powiadomić o wszystkim swojego lekarza
 • nie pozwolić na trzymanie myśli samobójczych w sekrecie.

Powiedz o tym komuś, kto może Ci pomóc.

Poniżej podane są dodatkowe sugestie jak rozporządzać pieniędzmi:

 • Ostrożnie przemyśl swoją sytuację finansową zanim weźmiesz na siebie spłacanie długów hazardzisty.
 • Jeśli pożyczasz pieniądze na opłacenie rachunków, nie dawaj ich bezpośrednio do rąk tej osoby. Może to stać się pokusą do dalszego grania. Sam opłacaj rachunki.
 • Zaoferuj tej osobie wspólną wizytę u terapeuty od hazardu i doradcy finansowego.
 • Ustal budżet rodzinny tak, aby osoba uprawiająca hazard nie myślała, że musi się odegrać aby rozwiązać wasze problemy finansowe.
 • Uzyskaj poradę eksperta w sprawach kredytowych, menadżera w banku lub prawnika przed spłatą czeków bez pokrycia lub przed wspólnym podpisaniem zobowiązania spłaty długów czy innych finansowych dokumentów.
 • Niech tymczasowo odpowiedzialna i zaufana osoba rozporządza pieniędzmi gracza.
 • Zaplanujcie razem w jaki sposób ograniczyć dostęp do pieniędzy osobie uprawiającej hazard do czasu odzyskania przez nią kontroli nad hazardem.

Nawet jeśli osoba uprawiająca hazard nie będzie z Tobą współpracować, masz w dalszym ciągu prawo do zabezpieczenia rodzinnych finansów.

WSKAZÓWKI JAK ZABEZPIECZYĆ PIENIĄDZE
Poniżej podanych jest kilka sposobόw na zabezpieczenie rodzinnych
pieniędzy przed pozbawionym kontroli graczem:

 • Uzyskaj poradę prawną, aby poznać swoje prawa i dowiedzieć się, jakie kroki podjąć na drodze prawnej.
 • Załóż oddzielne konto bankowe.
 • Zdeponuj kosztowności w sejfie.
 • Ulokuj oszczędności w obligacjach tak, aby nie można było ich wyjąć.
 • Poproś bank o zamknięcie linii kredytowej i nie udzielenie zezwolenia na uzyskanie ponownego kredytu na dom.
 • Jeśli osoba uprawiająca hazard się zgodzi, uzyskaj prawne pełnomocnictwo w zakresie dysponowania rodzinnymi nieruchomościami.
 • Sam opłacaj wszystkie rachunki.
 • Usuń swoje nazwisko ze wspólnych kart kredytowych i rachunków bankowych.
 • Unieważnij możliwość wystawiania czeków bez pokrycia na koncie bankowym.
 • Zadbaj, aby osoba ta nie miała dostępu do pieniędzy i kart kredytowych, nie udostępniaj swojego PIN.
 • Wyrzuć wszystkie podania o karty kredytowe lub pożyczki, które przychodzą pocztą.
 • Ustal aby zarobki były wpłacane bezpośrednio na Twoje konto bankowe.
 • Ostrzeż rodzinę, przyjaciół i współpracowników, aby nie pożyczali tej osobie pieniędzy.
 • Daj jej/jemu uprzednio ustalone, tygodniowe kieszonkowe.

Pierwszym krokiem jest dokonanie oceny sytuacji finansowej. Ile pieniędzy zostało przegranych? Które długi są wspólne, a które należą tylko do hazardzisty? Krok ten może być emocjonalnie trudny. Jeśli długi są duże lub jeśli nachodzą Cię kredytodawcy, skontaktuj się z doradcą do spraw kredytowych. Doradca taki może pomóc w uregulowaniu długu i ustaleniu rodzinnego budżetu. Doradca prawny może pomóc w ustaleniu, za które długi jesteście odpowiedzialni wspólnie z hazardzistą (takie jak wspólnie podpisane pożyczki) a za które nie. Powiedz doradcom o problemach hazardowych.

Przywrócenie równowagi w życiu
Gdy koncentrujesz się tylko na problemach związanych z hazardem, życie rodzinne może utracić balans. Powrót do normalnej, rodzinnej rutyny jest ważną częścią terapii. Poniżej podanych jest kilka sugestii do rozważenia dla całej rodziny:
Powróć do zdrowej rutyny:

 • Jedz regularnie zdrowe posiłki, nawet jeśli nie czujesz głodu.
 • Uczyń spożywanie posiłków czasem spędzonym w gronie rodzinnym.
 • Regularnie uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 • Kładź się do łóżka i wstawaj o regularnej porze.
 • Złóż wizytę u lekarza i powiedz o hazardziście w rodzinie.
 • Zaplanuj czas na rozrywkę raz w tygodniu i staraj się to realizować.

Poszukaj wsparcia tak, aby również zadbać o swoje samopoczucie:

 • Podziel się swoimi zmartwieniami z przyjaciółmi i rodziną. Poproś o wsparcie, nie o poradę.
 • Zrób listę osób, o które się troszczysz. Umów się z bliską osobą na spotkanie.
 • Skontaktuj się z terapeutą, aby pomógł Ci uporać się z problemem i odzyskać wiarę w siebie.
 • Wstąp do grupy wsparcia. Możesz tam uzyskać wsparcie i udzielić wsparcia innym.
 • Zaangażuj się w pracę społeczną; na przykład zostań wolontariuszem.

Staraj się w pozytywny sposób pokonywać stresy:

 • Unikaj alkoholu i narkotyków – one tylko pogorszą sytuację.
 • Pozwól sobie na przerwę w zamartwianiu się.
 • Naucz się rozpoznawać swoje nastroje i mówić ludziom czego od nich oczekujesz.
 • Naucz się sposobów zmniejszania stresu; na przykład joga lub medytacje.
 • Zadbaj o swoje potrzeby religijne i duchowe.
 • Zrób listę rzeczy, które lubisz robić. Zrób co najmniej jedną z nich raz w tygodniu.

Uzdrowienie relacji rodzinnych
Ważnym jest, aby przywrócić zaufanie między członkami rodziny. W obecnej sytuacji może to wydawać się niemożliwe.
Gdy istnieje problem z hazardem, nie wszystkie związki przetrwają.
Jednakże w niektórych rodzinach wspólna praca nad problemami może związek wzmocnić. Terapie małżeńskie i rodzinne mogą pomóc Twojej rodzinie w powrocie na właściwą drogę.
Aby pomóc w przywróceniu zaufania, możesz także:

 • Zidentyfikować sytuacje w których wciąż ufasz tej osobie.
 • Zachęć taką osobę do szczerości w sprawach jej skłonności do hazardu i zaakceptuj to, co usłyszysz. Nagradzaj szczerość tej osoby wyrozumiałością, wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 • Poproś taką osobę aby pomogła Ci w Twoich zmartwieniach. Jeśli obawiasz się, że osoba ta zamiast pracować uprawia hazard, zapytaj, czy możesz czasem zadzwonić, aby ulżyć swoim obawom.
 • Zachęcaj osobę do wykonywania rodzinnych obowiązków. Miej pozytywne nastawienie kiedy osoba to zrobi.
 • Razem, raz w tygodniu porozmawiajcie o wyrządzonych krzywdach lub o Twoich niepokojach na przyszłość. Bądź szczery na temat swoich uczuć. W pozostałych dniach tygodnia zajmij się sprawami bieżącymi.
 • Znajdź czas na wspólną rozrywkę, bez rozmów o problemach związanych z hazardem.
 • Pamiętaj, że odzyskanie zaufania wymaga czasu.
 • Jeśli potrzebujesz więcej czasu na rozmowę o tym co Cię boli i o swojej złości, weź pod uwagę uczestnictwo w grupie wsparcia lub terapii.

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności