Bez kategorii

Bez kategorii

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych. Program  obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych oraz superwizje służące przygotowaniu i przeprowadzeniu promocji programu. Termin...

Pasek dostępności