Aktualności

„Loguj się z głową!”

W listopadzie 2023 r. Fundacja Poza Schematami prowadzi nieodpłatną dystrybucję egzemplarzy broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową!”. Oferta skierowana jest wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty.

Broszury adresowane są do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Publikacje zawierają opis programu wraz ze scenariuszami i materiałami do powielenia dla uczestników zajęć. Więcej informacji na stronie Fundacji: https://fundacjapozaschematami.pl/loguj-sie-z-glowa/

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Logo

 

Zostaw swój komentarz

Pasek dostępności